Stayfashion.se
Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR STAYFASHION.SE


Genom att registrera sig som användare på Stayfashion.se så accepterar du nedanstående användarvillkoren, i nuvarande versioner och framtida versioner. Läs igenom detta användarvillkor innan du registerar dig och blir medlem på Stayfashion.se. Om du nu inte vill acceptera dessa användarvillkor ska du inte registrera dig på Stayfashion.se. Dessa användarvillkor gäller från 2014-09-01 och tillsvidare. Stayfashion har utvecklat en tjänst för webbshopping där modeintresserade personer kan köra sina egna outfits eller planera sina framtida köp och prata med andra modeintresserade personer. Då stayfashion har anslutit flera olika klädföretag så är utbudet stort och man har mycket att välja på.

1. Registrering
1.1. På Stayfashion.se webbplatsen så registerar du ett användarkonto. Ett konto per person är tillåtet.
1.2.  För att registrera sig krävs att användaren har ett Facebook-konto. Stayfashion.se använder sig av Facebook Connect för att skapa användarens konto och den information som Stayfashion.se använder från Facebook är Namn, Stad, Ålder, Kön och E-postadress.
1.3.  Genom registrering på Stayfashion.se godkänner Användaren att Stayfashion.se använder sig av ovanstående uppgifter från Användarens Facebook-konto samt accepterar Stayfashion.se:s Facebook applikation och användandet av denna.
1.4.  Stayfashion.se förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget behag, genom eget beslut kunna ändra, upphöra med eller tillägga något I detta avtal eller dessa funktioner som tillhandshålls på Stayfashion.se med omedelbar verkan och utan förpliktekse att underrätta Användaren I förhand. Stayfashion.se har inga skyldigheter gentemot Användaren vid ett sådant beslut.
2. Köp via Stayfashion.se
2.1. Vid Användarens köp av produkter från Stayfashion åligger det Användaren att före genomförande av köp kontrollera produkten utifrån den information som e- handlaren tillhandahållit Stayfashion.se. För eventuella frågor rörande produkter hänvisas Användaren till respektive e-handlare.
2.2.  Stayfashion.se ansvar ej för produkter, produkters egenskaper, priser eller annan information om produkten.
2.3.  Stayfashion.se har ej något ansvar i förhållandet mellan Användaren och e- handlare, och lämnar under inga omständigheter några garantier avseende Användarens respektive e-handlares uppfyllande av åtaganden och förpliktelser.


3. Användarens ansvar
3.1.  Användaren är ansvarig för att alla uppgifter som lämnas till Stayfashion.se är 
korrekta och hålls uppdaterade.
3.2.  Användaren ansvarar för att kontouppgifter och lösenord till Stayfashion.se är och förblir konfidentiella. Användaren ansvarar för allt användande av sitt konto på Stayfashion.se
3.3.  Användaren är skyldig att omedelbart meddela kundtjänst om någon otillbörligen använt Användarens konto på Stayfashion.se.
4. Publicering på Stayfashion.se
4.1.  Genom att vara användare så godkänner du att Stayfashion kan använda texter och bilder som är publicerad av dig(Användaren) I direktmarknadsföring eller på andra wepplaster eller I andra tjänster än Stayfashion.se
4.2.  Stayfashion kollar inte igenom bilder,texter omdömen eller kommentarer som finns på Stayfashion som användaren eller någon annan har publicerat på webbsidan. Användaren ansvar själv för vad som skrivs och kommenteras på Stayfashion.se
4.3.  Genom publicering av text,bilder och kommentaren får inte strida mot tillämplig lag eller anses stötande.Det får inte innehålla inslag av sexuella anspelningar, pornografi, våld, hot eller någon slags kränkning av någons rättighet.
4.4.  Användaren får inte publicera texter och bilder som gör intrång I en annans upphovsrätt, varumärke eller någon annan immetriella rättigheter.
4.5.  Stayfashion.se förbehåller sig rätten att i efterhand granska Användarens publicerade texter, bilder, kommentarer och omdömen, och ta bort sådana texter, bilder, kommentarer och omdömen som Stayfashion.se bedömer stå i strid med detta Avtal.


5. Cookies


6.1. För att spara all information om Användarens aktivitet på Stayfashion.se, samt för att spåra köp av produkter som görs hos anslutna e-handlare så använder Stayfashion.se cookies.


6. Ändringar och tillägg


7.1. Stayfashion.se förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra eller göra tillägg till detta Avtal eller del av detta Avtal utan att behöva uppdatera användaren. Genom att användaren forsätter använda tjänsten hos Stayfashion.se ska anses bekräfta användarens godkännande av varje ändring eller tilläg till detta avtal.


8. Support
8.1.  För hjälp angående sidan så som frågor eller kontot så hänvisas användaren till hjälpsidan som finns på Stayfashion.se. Om det inte finns på webbsidan så kan användaren kontakta Stayfashion.se genom deras kontaktformulär.
8.2.  Stayfashion.se försöker svara på era frågor inom 48 timmar på vardagarna. Vid hög belastning kan svarstiden vara något längre än 48 timmar.
9. Upphovsrätt och äganderätt
9.1. Alla rättigheter på Stayfashion.se så som själva hemsidan, bilder, texter, systemet och liknande avseende ägs och innehavs av Stayfashion.se Användaren får genom detta avtal ingen upphovsrätt eller licens rörande denna tjänst utan äger endast rätt att nyttja Stayfashions.se tjänster.
10. Lagenlighet och tillämpad lag
10.1. Stayfashion.se bredrivs I Sverige och svensk lag tillämpas.